Thursday, July 17, 2008

I motvind, bokstavligen


Det är få saker som tar musten ur cyklister så som hård, konstant motvind. Och av den varianten har vi haft mer än nog. Under vår resa som stor sett riktat sig syd ost ut har vinden varit rakt i vårt ansikte under hela tiden. Och är väderleksprognoserna att lita på, kommer så också att fortsätta. I praktiken har detta betytt att våra dagsetapper inte varit fullt så långa som vi önskat.

Men det har också betyt att i fått stanna på platser där vi annars inte stannat. Vilket i sin tur fört med sig överaskningar, äventyr och spännande människor.

Handen upp läsare - vem av er har besökt Nävekvarns utombordarmuseé? Det var det jag tänkte. Och inte heller vi skulle ha besökt det om ej slumpen fört vår väg just till ett campingområde intill det.

Färden fortsätter, och även om inte fullt i den takt vi kanske önskat så trampar vi på. Varje dag för oss närmare varmare vatten och medvindar.

No comments: